VSTUPNÍ DVEŘE

Konstrukce a design průchozích dveří do sekčních garážo-
vých vrat Alutech se radikálně liší od konkurenčních výrobků. Toto komplexní řešení znamená podstatné zlepšení pro-
vozních vlastností vratových dveří:

• jako rám dveří jsou použity zesílené hliníkové profily s novou technologií připojení k vratovému křídlu a dveřím;
• použití dveřních „závěsů“ zhotovených z plnostěnných profilů zaručuje spolehlivé uchycení dveřního křídla a zcela vylučuje možnost jeho prověšení a křížení či příčení;
• nad dveřním křídlem je z vnější strany umístěn přístřešek proti dešti, který brání zatékání vody do otvorů kolem dveří;
• v konstrukci je použit liniový samočinný dveřní zavírač, který na rozdíl od tradičního pákového zavírače podstatně méně vystupuje za vnitřní rovinu vrat a zajišťuje jejich bezpečný provoz. Umožňuje také použít vratové křídlo s vestavěnými dveřmi v kombi
• samočinný dveřní zavírač je vybaven regulačními šrouby, pomocí nichž lze nastavit sílu zavírání, úhel otevírání a rychlost pohybu dveří
v závěrečné fázi pohybu;
• ve všech vratech jsou instalovány magnetické snímače polohy dveří, které jsou provozně velmi spolehlivé;
• kabelové propojení mikrospínače dveří je vedeno v jejich prahu a sni-
žuje se tak riziko jeho poruchovosti;
• zámek garážových vrat je opatřen zesílenými hliníkovými držadly odolnými proti poškození a útokům vandalů, které zajišťují spolehlivý
a dlouhodobý provoz systému;
• v konstrukci je použita vylepšená varianta připevnění zámku do vratového křídla. Vrata obsahují speciální dodatečný zesílený korpus, který zaručuje bezpečné a pevné spojení zámku v místech vybrání pěny. Zaručuje také vysokou odolnost dveřního křídla vůč
• rám dveří je z vnější strany pohledově nerušivý;
• při instalaci dveří jsou vrata vybavena doplňkovým speciálním hliníkovým profilem sloužícím k zesílení spodního panelu vrat. Daný
profil zajišťuje také vysokou provozní stabilitu a zlepšuje design vrat;
• v souladu s bezpečnostními normami je dveřní práh speciálně
výrazně označen.

Dveře se dodávají zkompletované pomocí předepsaných spojovacích závěsů, které jsou v průběhu výroby připevněny ocelovými nýty.
Tím je značně usnadněna montáž systému a zajištěna provozní spolehlivost.

Dveře se standardním prahem
Rozsah výškových rozměrů vrat (mm) Výška dveří (mm)
2135 až 2255 1835
2260 až 2670 1960
2675 až 2755 1835
> 2760 1960
- 1710*
* Rozměry dveří určených pouze k zakomponování vrat do fásádové kompozice.
   
Dveře s nízkým prahem  
Rozsah výškových rozměrů vrat (mm) Výška dveří (mm)

> 2430

 

 

 

2130